Selger du gjødselvare?

 

Da problemet med pyralider i gjødsel ble oppdaget våren 2020 var det ingen som kjente til de ekstremt lave verdiene av disse midlene som kan være skadelig for sensitive planter. Bortsett fra produsenten av ugressmidlene, Corteva agriscience.

Det var derfor umulig for produsentene av gjødsel å vite at dette kunne bli et problem, og  det var heller ingen laboratorier som testet for klopyralid og aminopyralid.

 

Derfor utviklet NIBIO en analysemetode for å kunne påvise pyralid i jord- og gjødselprodukter.

Les artikkelen her

Ønsker du å teste et produkt? 

Testen som inkluderer aminopyralid og klopyralid heter M125.

Kontakt pesticidlab@nibio.no hvis du ønsker å få gjort en analyse.

 

Som en følge av dette og den økende oppmerksomheten rundt problemet, kom Mattilsynet med et informasjonsbrev til gjødselvareprodusenter og selgere. Der informerer de om den nye grensen for plantegiftrester, som nå er på 1 μg/kg for aminopyralid og klopyralid, alene eller sammen. Det er grensen produsenten av plantegiften selv oppgir som skadelig.

Les brevet her

 

I løpet av 2020 og 2021 ble tilnærmet alle produkter basert på vinasse fra sukkerroer trukket fra markedet. Men etterhvert er det også påvist pyralider i produkter basert på mais og annet vegetabilsk avfall, og i gjødsel fra hest, ku, får og høns. Dette er det foreløpig liten oversikt over, men det er grunn til å tro at problemet vil fortsette å øke så lenge sprøytemiddlene brukes i landbruket. FOR - Fritidsodlernes riksorganisasion i Sverige har gjort en stor undersøkelse om dette.

Rapport utført av FOR kan leses her

 

I landbruket virker det som om kunnskapen lav om pyralidene og de langtidseffekter disse produktene har. I desember 2021 kom Norsk Landbruksrådgivning med følgende artikkel om Mustang Forte (godkjent i Norge i september 2019), men den nevner ikke noe om muligheten for akkumulering ved bruk over flere år.

Les artikkelen her