Informasjonsarbeidet i Skandinavia

Dessverre drives informasjonsarbeidet ut mot forbruker i stor grad av private ildsjeler. Det har vist seg vanskelig å få mediedekning i denne saken, og hverken myndigheter eller forbrukerorganisasjoner har reagert i noen av landene. På disse sidene oppdateres det ofte, også om det er nye produkter det må advares mot.

Norge

Danmark

Finland

Sverige

FOR - Fritidsodlingens riksorganisation

FOR har jobbet med denne saken siden 2020. De har testet en rekke produkter, flere av dem selges også i Norge.

Alle deres rapporter finnes her:

Haveselskabet

Haveselskabet i Danmark skrev i 2021 en rapport om saken, den finnes her:

Les mer her

Økologisk Norge

Økologisk Norge har skrevet flere artikler om saken, og jobber med å legge press på bedrifter og myndigheter for å få stoppet dette.

Les mer her

Og her: Artikkel i REN MAT den 28.03.21

Norsøk

Har lenge jobbet med problemstillingen rundt sprøytemiddelrester i organisk gjødsel.

Les mer her

NIBIO

Utviklet en test for å påvise pyralider i mengder ned mot 1 μg/kg. Ett av få laboratorier som kan teste for disse stoffene.

Les mer her

Informasjon og medieomtale i utlandet

 

Kemikalieinspektionen i Sverige har jobbet for et strengere regelverk rundt pyralidbruk i EU. Dette førte i juli 2021 til en innstramming av bruken i EU.  


Haveselskabets arbeid med saken i Danmark.

 

Charles Dowding, mannen bak den kjente No Dig metoden har vært engasjert i dette i mange år, da det er et stort problem i hestemøkken han henter fra gårder i nærheten. Han har laget en video om problemet, og også hvordan du kan bruke jorden i påvente av at giften brytes ned.

 

Artikkel i The Guardian allerede i 2011. 

 

Problemer i kompost i Melbourne, her og her.

 

New Zealand forbyr klopyralid i plenrens pga forurensning av kompost

 

Corteva Agriscience, produsentens informasjon

 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Chamber of Agriculture i Tyskland gjorde i 2016 en undersøkelse som viser at eksisterende tester ikke er sensitive nok til å finne så små mengder aminopyralid/klopyralid, som skal til for å skade planter. De anbefaler derfor dyrkningstest når jord og gjødsel skal undersøkes. Link til artikkelen