Om oss

 

Denne siden er drevet av et par ildsjeler på frivillig basis. Den ble opprettet fordi vi så et økende behov for ryddig og saklig informasjon. Det går mange rykter, både om hvordan skader ser ut, om de kan behandles, og sikre og usikre produkter. Vi ønsket derfor å samle det som er av dokumentert informasjon på ett sted.

Det har vært vanskelig å få tilstrekkelig oppmerksomhet rundt denne saken, ut over det som kommer i sosiale media. Og det er av varierende kvalitet.

Vi har også store vansker med å få oppmerksomhet, både i media, hos politikere og andre med påvirkningskraft. Så om du er, eller kjenner noen i politikken, i media, i miljø- eller landbruksorganisasjonene, blir vi veldig glad om dere tipser dem om denne saken!

Om Janne

 

Jeg heter Janne Frydenlund og er drivkraften bak denne siden, og den som varslet om problemet våren 2020. Jeg er utdannet gartner ved Hjeltnes vgs og Sogn Jord- og Hagebruksskule. 

 

Jeg startet dette arbeidet som et resultat av at jeg fikk ødelagt alle mine tomatplanter i 2019. Det ble en elendig avling, og jeg hadde ingenting til salg. I 2020 bestemte jeg meg for bare å dyrke til meg selv, siden skuffelsen var så stor året før, og jeg mistet store deler av inntekten min. Jeg sådde 25 planter, og de ble pottet om i vanlig jord fra kjøkkenhagen der det vokste bønner i fjor. De vokste seg fine. Men så gjødslet jeg, og på et par dager var alle som ble gjødslet blitt skadet i toppen. De eneste som var ok, var de som ikke hadde fått vanning på forrige runde fordi de allerede var fuktige nok, 7 stk. Og da fikk jeg en mistanke, for jeg gjødslet også året før, helt tidlig på sesongen mens snøen enda ligger her, med flytende gjødsel. Etter mye googling stod jeg igjen med aminopyralid/klopyralid som eneste mulige årsak. Jeg var klar over at det både i 2018 og 2019 var meldt om sprøytemiddelskade på planter gjødslet med flytende øko-gjødsel, men det var i et merke jeg ikke bruker. Derfor ville jeg undersøke om dette problemet var større enn det jeg hadde inntrykk av, og om det gjaldt flere merker.

 

Jeg begynte derfor å lete i tomat- og grønnsaksgruppene på facebook, og raskt dukket det opp bilder lignende de jeg selv har. Jeg la ut et innlegg og ba folk kontakte meg om de mistenkte at de kunne være utsatt for det samme.

Det kom flere kommentarer, og i løpet av noen få uker i mai samlet jeg over 100 tilfeller av lignende skader, med bilder, produsent og batchnummer. En stund var dette bortimot heltidsarbeid.

 

En av de som tok kontakt fortalte meg om Norsøk på Tingvoll, og en undersøkelse de var igang med der. Slik ble jeg kjent med deres "Nisser på lasset"-prosjekt som handler om problemstillingen rundt sprøytemidler og medisinrester som følger kretsløpet og havner i jord og gjødsel.

 

I midten av mai hadde både Mattilsynet, Økologisk Norge, Debio, NLR og flere blitt klar over problemet, men dessverre har ikke alle vist noen interesse for saken. Til nå er det bare Økologisk Norge som har vist et engasjement for å få stoppet disse produktene.


Dessverre er det ingen som følger opp Mattilsynets regelverk rundt rester av pyralider. Heller ikke forbrukermyndighetene viser noen interesse for saken. Det har derfor vært opp til meg som privatperson å ta kontakt med butikker og produsenter som selger dette. Dette er selvfølgelig en svært uønsket situasjon for leverandørene å havne i, og det er heller ikke noe de kunne vite om når dette startet. De aller fleste har vært glad for informasjonen, og fjernet de varene som det er funnet gift i.

 

Likevel står det igjen noen i hyllene rundt omkring, så jeg anbefaler å spørre i butikken om de kjenner til problemet, og be om en test utført hos NIBIO. Tester fra andre steder har som regel ikke med disse stoffene. 

 

Lykke til med giftfri dyrking!