Ofte stilte spøsmål

 

Korte svar på de vanligste spørsmålene

 

●  Hvilke produkter er trygge å bruke?

-Slik situasjonen er nå, ønsker jeg ikke å gå ut med noen trygge organiske alternativer, da situasjonen er uavklart. Men mineralgjødsel er ikke rammet av dette problemet.

●  Kan plantene spises?

-Det er det ikke enighet om, og kunnskapen er for liten rundt dette til at jeg vil svare ja på det.
● Blir jorda ødelagt?

-Ja, for en tid vil den ikke kunne brukes til sensitive arter.  
● Kan planterester som er skadet komposteres?

-Ja, men da kan ikke den komposten brukes på sensitive vekster på et år eller flere, litt avhengig av forholdene.

● Kan den giftige gjødselen brukes på noe?

-Ja, det tryggeste er gress. Vær oppmerksom på at gresset da ikke kan brukes til markdekke/kompost.

● Er det noe jeg kan gjøre for at nedbrytningen i jord skal gå fortere?

-Ja. Pyralider brytes ned av mikroorganismer i jorda. Høyere temperatur øker nedbrytningen, og jorden må være passe fuktig. Så sørg for å ha en sunn og levende jord!

● Hva med jord? Er den også rammet?

-Så langt er det kun registret i gjødsel. Det er vanskelig å si noe generelt om jord, da det finnes mengder av jordprodukter. Men sjansen for pyralider i skadelige konsentrasjoner i rene jordprodukter uten tilsetning av organisk gjødsel/naturgjødsel er svært liten.